^ Back to Top

شرايط مربوط به گارانتی رم و فلش

 • شرايط خصوصي گارانتی رم و فلش

  شرایط خواصی که رم و فلش شامل گارانتی نمیشود.

  موارد خروج از گارانتي
  1. هر نوع آسیب فیزیکی که با چشم مشاهده شود مانند شکستگی، کنده شدن قطعات، خراشیدگی، تاب برداشنگی برد، داشتن ترک، سوختگی، تغییر رنگ قطعات،...
  2. هر نوع آسیب الکترونیکی که با چشم مشاهده شود و به دلایلی به غیر از ایراد ذاتی قطعه یا ایرادات ناشی از تولید قطعه در کارخانه باشد مانند: سوختگی پایه ها، سوختگی و یا ترکیدگی، تغییر رنگ قطعات بر اثر مشکل منبع تغذیه و یا مشکل مادربرد و یا نوسانات برق
  3. فلش هایی که دارای پوشش یا در میباشد جهت تعویض دستگاه میبایست در سالم به همراه آن ارایه شود

  4. اتمام EOL( END OF LIFE ) ضمانت گارانتی از جانب کارخانه مادر که بر این اساس چیپ کالای مشروحه دیگر تولید نمیشود و پایان رمان گارانتی مادام العمر حساب میشود.

  نکات:
  1.کالای تعویضی که تولید آن متوقف شده است به شرط دارا بودن شرایط گارانتی با کالای مشابه تعویض و اختلاف قیمت مربوطه محاسبه میگردد.
  2.این شرکت هیچگونه تعهدی در قبال همخوانی کالا با دستگاه مشتری را ندارد.
  3.مسئولیت حمل و نقل کالای معیوب به مرکز گارانتی سریر بعهده مشتری میباشد.
  4.خریدار موظف است، در هنگام خرید کالا از سالم بودن برچسب ضمانت اطمینان حاصل نماید.
  5.شرکت هیچگونه تعهدی جهت تعمیر قطعاتی که زمان گارانتی آنها به اتمام رسیده یا ضمانت آنها باطل شده است را ندارد. اما در صورتیکه این امکان وجود داشته باشد با دریافت هزینه تعمیر خواهد شد.
  6.چنانچه هنگام پذیرش قطعه موارد نقض گارانتی تشخیص داده نشود، مسئولین فنی قطعه مورد نظر می توانند طبق معیارهای ذکر شده ضمانتنامه را باطل کنند.
  7.رسید شدن قطعات بدون گارانتی به منزله پذیرفتن هزینه مورد تعمیر از طرف مشتری می باشد.
  8.کالای تحویل داده شده در صورت درخواست مشتری در حضور وی تست خواهد شد.
  9.دارنده رسید بعنوان صاحب کالا تلقی می شود و فقط در قبال رسید، کالا تحویل داده می شود.
  10.تعمیرات انجام شده بر روی قطعات بدون گارانتی تا یکماه تحت ضمانت سریر می باشد.
  11.شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به اطلاعات موجود در قطعات ارسالی ندارد.
  12.اعتبار رسید کالا 45 روز پس از تاریخ رسید قطعه میباشد و در صورت عدم مراجعه تا 20روز ،روزانه مبلغ 3000 ريال هزينه انبارداري دريافت مي گردد

Copyright ©2013. All rights reserved. Designed by: mizban.com